Gázszerelőknek

Tisztelt Érdeklődő!

  

Tájékoztatjuk, hogy a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet feloldására tekintettel

a gázszerelői nyilvántartással összefüggő személyes ügyfélfogadás lehetőségét 2020. június 22-től előzetes időpontfoglalás mellett biztosítjuk. Az időpontfoglaláshoz kattintson az alábbi linkre:

 

 

SZEMÉLYES IDŐPONTFOGLALÁS

Kérjük, hogy amennyiben rendelkezik ügyfélkapu belépéssel, a bejelentését elektronikus úton E-PAPIRON ( https://epapir.gov.hu ) keresztül kezdeményezze. További részleteket a weben lévő tájékoztatónkban olvashat.

  

Megértését köszönjük!

MMK Főtitkárság

 

ÚJ IGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS >>>
ÚJ VÉGZETTSÉG BEJELENTÉSE >>>
ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA >>>
PÓTLÁS, ADATVÁLTOZÁS (lakcím, elérhetőség), MEGSZŰNTATÉS >>>
KERESÉS A NYILVÁNTARTÁSBAN >>>
SZEMÉLYES IDŐPONTFOGLALÁS >>>
KÖZLEMÉNYEK, TÁJÉKOZTATÓK >>>

 

Tájékoztató a Magyar Mérnöki Kamara által a gázszerelési tevékenység bejelentése, valamint a gázszerelői igazolvány kiállítása kapcsán végzett nyilvántartási tevékenységéről

 

A földgázellátásról szóló 2008. év XL. törvény (továbbiakban: GET.) 88. §-ának 2019. december 17-én megjelent módosítása értelmében a csatlakozóvezeték- és a felhasználóiberendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenység folytatására irányuló szándékot a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a Magyar Mérnöki Kamarához kell bejelenteni. A fentiekkel összefüggően korábban a Kormányhivatalok által vezetett „gázszerelői hatósági nyilvántartást” 2020. január 1-jét követően a Magyar Mérnöki Kamara vezeti.

A jogszabály a feladatot a Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe utalta, ezért felhívjuk figyelmét, hogy a területi kamarák ebben a kérdésben nem járnak el. Kérdése esetén kérjük keresse a Magyar Mérnöki Kamarát. ( gazszerelok@mmk.hu )

Az ügy rövid leírása
Az eljárás hatálya arra a személyre terjed ki, aki a földgázellátásól szóló törvény és végrehajtására kiadott rendeletek szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználóiberendezés-létesítéssel kapcsolatos tevékenységet kíván folytatni, vagy ezt a tevékenységét a korábban megállapított jogosultság alapján jelenleg is végzi.

Ki jogosult a tevékenység végzésére?
A tevékenységet az folytathatja, aki rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek [16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet 1. számú melléklete 8.-10. pont, 2. számú melléklete, illetve a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 1. számú melléklete szerint].

Milyen adatokat kell megadni?
A bejelentésben feltüntetendő adatokat a 42/2017.(XII.11.) NGM rendelet 2. melléklete határozza meg. A bejelentő nyomtatványt megtalálja az egyes menüpontok alatt.

Milyen iratok és dokumentumok szükségesek?
A bejelentésnek tartalmazna kell 42/2017.(XII.11.) NGM rendeletben részletezett adatokat, és a kötelezően csatolandó mellékleteket, amelyről az egyes eljárásoknál olvashat részletesebben. A bejelentő nyomtatványon is olvashatja a mellékletekre vonatkozó információkat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?
A 29/2020. (VIII. 5.) MMK Elnökségi határozatában foglaltak alapján 2020. szeptember 1-től a nyilvántartásba történő bejegyzésnek, a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások bejegyzésének, az igazolvány pótlásának, cseréjének és hosszabbításának a díja  a választott ügyintézési módtól függően az alábbiak szerint változik: 

A választott ügyintézési mód 

Díj mértéke 

Elektronikus ügyintézés (ügyfélkapu hozzáféréssel  epapir.gov.hu  felületen keresztül benyújtva, előre utalással) választása esetén 

10 000,- Ft 

Postai ügyintézés (előre utalással) választás esetén 

12 000,- Ft 

Személyes ügyintézés (ügyfélfogadáson történő azonnali igazolvány kiállítás, bankkártyás pénztári befizetéssel) választása esetén 

15 000,- Ft 


A díjat a Magyar Mérnöki Kamara Budapest Bank 10102086-68905702-00000007 számú számlájára kell átutalással megfizetni. Az utaláskor a közleményben adja meg nevét, és a régi gázszerelői igazolványa számát, vagy új igénylésnél a nevét, és születési évét.

 

Hol intézhetem el az ügyemet?
Az igazolvánnyal, nyilvántartásba vétellel, módosítással kapcsolatos ügyeket elintézheti, ügyfélkapu hozzáféréssel elektronikusan e-papíron, postai úton vagy személyesen, meghatalmazott útján a Magyar Mérnöki Kamaránál.

Ügyfélszolgálat
A kamara létrehozott egy e-mail elérhetőséget gazszerelok@mmk.hu címmel, ahol az érdeklődők információt kérhetnek, valamint a már összegyűjtött dokumentumokat előzetes áttekintésre beküldhetik. Ennek az a célja, hogy a bejelentéskor ne legyen probléma a befogadással és ne kelljen hiánypótlás miatt várakozni.

Kérjük, mielőtt személyesen felkeresné a Kamarát, érdeklődjön a fenti e-mail elérhetőségen. Tegye fel kérdését, hagyja meg elérhetőségét.

Telefonos ügyfélfogadás:

+361/455-7080/111 mellék, vagy
nullás menüpont

Személyes ügyfélfogadás:

1117 Budapest, Szerémi út 4., I. emelet 101.

Hétfő, szerda: 9:00-12:00
Kedd, csütörtök: 13:00-16:00

Hétfő, szerda: 13:00-16:00
Kedd, csütörtök: 9:00-12:00

 

Ügyintézés határideje
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény értelmében, amennyiben minden feltétel rendben van 8 nap. Hiánypótlás esetén ez meghosszabbodik.

 

Alkalmazandó fontosabb jogszabályok

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (GET),
1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről
19/2009. (I.30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról,
3/2020. (I. 13.) ITM rendelet a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról
16/2018. (IX.11.) ITM rendelet a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról
42/2017. (XII.11.) NGM rendelet a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről
61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról,
 

Egyéb jogszabályok

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről,
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról,
11/2013. (III. 6.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról (Hatályon kívül 2020.03.14-től)
8/2013. (III. 6.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről.
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,
30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról (Hatályon kívül 2017.12.27-től)