Tagozati kiadványok

A Magyar Mérnöki Kamara minden évben pályázatot ír ki a szakmai tagozatok részére, hogy a gyakorló mérnökök munkáját segítő segédleteket, korszerű, innovatív ismeretanyagokat bemutató kamarai kiadványokat készítsenek. A pályázatok eredményeként létrejövő szakmai anyagokat a kamara a tagjai számára letölthető formában teszi közzé.

  • Tervezési segédlet a víztermelő kutak vízjogi fennmaradási engedélyzéséhez (2017)

Szükségesnek tartottuk egy olyan közérthető, teljes körű, a tervtartalmi követelményekre is kiterjedő tervezési segédlet összeállítását, ami valóban hatékony segítséget jelent a kutak utólagos engedélyezése során a kérelmezők, a tervezők és az eljáró hatóságok részére egyaránt.

  • Vízügyi műszaki szabályozási kiadványok jegyzéke (2015)

A 33 témakörbe csoportosított kiadványok jegyzékének közreadásával a Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatának célja a vízügyi létesítmények terveit készítő szakemberek munkájának segítése.

  • Módszertani segédlet a települési vízkár-elhárítási tervek készítéséhez (2015)

Jelen segédlet célja a települési vízkár-elhárítási terveket készítő tervezők számára útmutatást adni a célszerű dokumentáció felépítés kialakításában, illetve az elvárható tartalom megadása a szöveges leírás és a mellékletek, segédletek alapján.

  • Módszertani segédlet víziépítmények környezeti tervezéséhez (2012)

Ez a módszertani segédlet a Víz Keretirányelv előírásainak megfelelő tesztekkel és a Natura 2000 hatásbecsléssel foglalkozik részletesebben, és azokat beleilleszti a környezeti hatásvizsgálatok rendszerébe.

  • A magyar vízügy nemzetközi aktivitása (2012)

Jelen összeállítás célja, hogy rövid tájékoztatást adjon Magyarország vízgazdálkodásáról, fontosabb szervezeteiről és a magyar vízügy nemzetközi aktivitásáról, segítse a nemzetközi szakmai és üzleti kapcsolatokban a tájékozódást, egymás kölcsönös megismerését és a bizalmat.

A kiadványok a  https://www.mmk.hu/tudastar/kamarai-tudastar/szakmai-segedletek  oldalon érhetők el.