Elismerések

 

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA

VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS VÍZÉPÍTÉSI TAGOZATÁNAK

SZAKMAI ELISMERÉSE

 

A Vízgazdálkodási Vízépítési és Vízépítési Tagozat 2003-ban alapította a „SIGNUM AQUAE” díjat, mely alkotó mérnöki tevékenységért, illetve alkotó mérnöki életműért adományozható.

Az alapítás óta az alábbi személyek kapták meg a Tagozat szakmai elismerését:

ADOMÁNYOZÁS

ÉVE

ADOMÁNYOZOTT

2004

Hosszú Szilárd (posztumusz)

Kalitzka László (posztumusz)

2005

Dr. Dulovics Dezső

Dékei Aurél

2006

Bartha István

Pálhidy Csaba

2007

Dr. Bognár Győző

Fejér László

2008

Horváth László

Dr. Karvaly Elemér

2009

Baross Károly

2011

Mórocza Ágnes

Nagy Zoltán

2013

Forstner Miklós

Dr. Ijjas István

Dr. Somlyódy László

2015

Szakatsits György

2017

Barsiné Pataky Etelka

Kaveczki László

Dr. Nagy István

Reich Gyula

 

 

„Signum Aque”- a „Víz jele”

Hosszú mérlegelés előzte meg a MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata kitüntetésének a megalapítását, különösen a díj elnevezését. Az volt a dilemma, hogy szakmánk nagy alkotóinak a neve Beszédestől, Vásárhelyi Pálon át Zsigmondy Vilmosig már foglalt különböző, nagy tekintélyű, díjakban. Egy „nem nevet” kellett tehát keresni, és így lett a díj neve „Signum Aque” a víz jele, szabadabb fordításban: „akit a víz megjelölt”. Mert ez a díj, azokat illeti, akik alkotásain, a szakmáért végzett munkájukon rajta van a víz, a magyar vízgazdálkodás iránti elkötelezettség jele.

A vízre általánosan utaló elnevezés felvetette a megjelenítés gondját is. Hiszen egy személyről lehet arcképes plakettet készíteni  de egy filozofikus mélységű elnevezés esetén ez nehéz, hogy kifejezzen is, de ne legyen közhelyes, hogy általános legyen, de értse is mindenki a konkrét mondandót. Ehhez kellett a művész, Vígh Tamás, a magyar éremművészet egyik kiemelkedő alakja, megújítója.

Az érem 9,5 cm átmérőjű, bronz, egy levélen legördülő vízcseppet ábrázol., A levél kiemelkedik a plakett síkjából, negatív formával vissza is hajlik rá – így több mint szokványos érem, kicsiny szobor a maga teljességével. A levélen fénylő cseppecske pedig a víz mikrovilága, de olyan világ, amiben benne van a mindenség. Mikrokozmosz: ahogy a víz földi körforgása cseppekből áll össze, éppúgy entitása ennek a cseppecskének mindaz, ahogy majd felkerül a felhőkbe, onnan le az erekbe, majd az óceánba és így tovább. A levél pedig az élővilág. És van annak is időszerű mondanivalója, hogy a szakmánkat nem egy hidraulikai, vagy hidrológiai szimbólum, a tervező vonalzója, vagy más műszaki eszköz jelképezi, hanem egy levél: az élővilág egy kicsiny darabja. Mert az elmúlt évtizedekben integrálódott a szakmánkba az a felismerés, hogy nem elég a víz mozgását, fizikai, vagy kémiai paramétereit megfigyelni, kézben tartani, az igényekhez igazítani, hanem a víznek az élővilágban betöltött szerepéhez is, alázattal igazodni kell. A levél, és a legördülő vízcsepp együtt fejezi ki mindezt, hogy a víz az élet forrása, a természet mással nem pótolható alkotó eleme, aminek a sorsát a társadalom nagyrészt ránk, vizes mérnökökre bízta - és a díjazottak pedig sokat tettek ezért.

 

SignumAque